Seks samo sa jednom osobom!

07.02.2012. 13:33
ZAKS

Ima li tko medu vama da je u vezi /braku sa osobom s kojom je jedino imao/imala 
sexualni odnos?
Dali ste pozeljeli s nekim drugim imati sex?